+30 2299063015 info@lamda.com.gr

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Η  τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για την «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Ειδικότερα η παρούσα πολιτική απορρήτου (στο εξής η “Πολιτική”) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ή “εμείς/ημών/εμάς”) συλλέγουν, χρησιμοποιούν και κάνουν κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε από εσάς ως χρήστη των ιστότοπων, συσκευών, εφαρμογών και υπηρεσιών της «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής συνολικά καλούμενα ως οι “Υπηρεσίες”). Η «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ισχύουν για τη διαχείριση πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς. Διαβάστε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1.2 Λάβετε υπόψη ότι η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας (οι οποίες ανήκουν στις Υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου, μαζί με τις τοποθεσίες web και τις εφαρμογές online που διαθέτουμε). Ισχύει επίσης ανεξαρτήτως χρήσης σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη συσκευή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, θα τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί τις τροποποιήσεις μαζί με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου και τις συμπληρωματικές πολιτικές απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

1.3 Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.  Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα τη σελίδα αυτή, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Καθίσταται σαφές ότι η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Είναι συνεπώς σημαντικό να ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις στην Πολιτική απορρήτου. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας θα προωθηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ, θα καλείστε να μας παράσχετε εκ νέου τη ρητή συναίνεσή σας. 

1.4 Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στον ιστότοπο της «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» http://lamda.com.gr/. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διαχειριστής του ασύρματου δικτύου, ο πάροχος του λειτουργικού συστήματος της κινητής σας συσκευής, tablet, υπολογιστή ή/και εφαρμογές, γραμμές εργαλείων, υπηρεσίες, προσθήκες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοποι τρίτων ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών για εσάς, τη συσκευή σας και τη χρήση που κάνετε. Οι πολιτικές απορρήτου της «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν καλύπτουν τυχόν τρίτους, τα προϊόντα, τις ενέργειες ή τις υπηρεσίες αυτών. Η «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν δύναται να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτοι συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή προστατεύουν τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές απορρήτου τυχόν τρίτων, ανατρέξτε στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η λήψη εφαρμογών, σύνδεση και επικοινωνία μόνο με αξιόπιστους τρίτους.

Περιεχόμενα:

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ 2.1 Ορισμένες Υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Για παράδειγμα:

 • Αρκετές από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ.  Σε συνδυασμό με αυτές τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας.  Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το ονοματεπώνυμο, φύλο, χώρα, προτίμηση γλώσσας, τη διεύθυνση email σας, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνη, τηλέφωνο, κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέσω του συνδέσμου http://pro.lamda.com.gr/ Αν παραγγείλετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία επί πληρωμή από εμάς, ενδέχεται να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής και χρέωσης και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.
 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο http://lamda.com.gr/  προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό “Lamda Pro” Account που έχετε ήδη ενεργοποιήσει, οι πληροφορίες που καλείστε να μας παρέχετε είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε ως user name για τον λογαριασμό σας καθώς και το προεπιλεχθέν password σας
 • Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Αυτή η επικοινωνία θα μεταδοθεί διαμέσου των συστημάτων μας και θα αποθηκευτεί σε αυτά
 • Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, έπαθλα, προσεχή συμβάντα και ειδήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»  μέσω των ιστοσελίδων της

2.2 Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. H διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απαιτεί την παροχή κάποιον ελάχιστων προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά ενός ατόμου όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2.3  Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

2.4   Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.  

ΙII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Χρησιμοποιούμενη διαδικασία και φύση των πληροφοριών που συλλέγονται και επεξεργάζονται

3.1 Συλλέγουμε προσωπικές και ανώνυμες πληροφορίες. Μέσω στατιστικής επεξεργασίας τα ανώνυμα αυτά δεδομένα μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

3.2  Συλλέγουμε πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σας στις Υπηρεσίες της «Lamda ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» στην ιστοσελίδα http://lamda.com.gr/ σχετικά με το όνομα του Χρήστη και τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του απαιτούνται για τη διαχείριση του λογαριασμού του Χρήστη. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία όταν διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα http://pro.lamda.com.gr/ είναι κατάλληλα για την περίσταση και απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:

 1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address)
 2. Στοιχεία εισόδου (Login)
 3. Κωδικό ασφαλείας (password)
 4. Διεύθυνση Internet Protocol (IP address)
 5. Τύπος δικτύου (Network Type)
 6. Όνομα Υπολογιστή (Host Name)
 7. Θύρα (Port)
 8. Κωδικό PIN συσκευής
 9. Όνομα Προϊόντος και Έκδοση (Product name and version)
 10. Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο
 11. Γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη διάρκεια και είδος χρήσης της συσκευής
 12. Δεδομένα που αποθηκεύονται στη κεντρική συσκευή διαχείρισης όπως ημερομηνία και ώρα εκκίνησης του συστήματος, ημερομηνία  ώρα και διάρκεια λειτουργίας των συνδεδεμένων με το σύστημα οικιακών συσκευών, στοιχεία που σχετίζονται με τη λήψη φωτογραφιών
 13. Δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης των οικιακών συσκευών
 14. Δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας κατά τη καταχώρηση αιτημάτων σας
 15. Ονοματεπώνυμο
 16. Ημερομηνία γέννησης
 17. Προτίμηση γλώσσας
 18. Χώρα
 19. Διεύθυνση (οδός, ΤΚ, πόλη, δήμος)
 20. Υπηκόοτητα
 21. Εθνικότητα
 22. Επωνυμία εταιρείας (στη περίπτωση νομικού προσώπου)
 23. Κινητό τηλέφωνο
 24. Επάγγελμα
 25. Αριθμός Φαξ
 26. Στοιχεία κατοικίας (τύπος ιδιοκτησίας, μέγεθος επιφάνειας, περιγραφή ακινήτου, τύπος διεύθυνσης)
 27. Τόπος εγκατάστασης συσκευής
 28. Επιβεβαίωση χρήσης συσκευών (αριθμός και είδος)
 29. Ιστορικότητα καταχωρήσεων και ενημερώσεων (notifications)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες από τις υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης οικιακού αυτοματισμού, ενδέχεται να κάνουν χρήση της τεχνολογίας του παγκοσμίου συστήματος στιγματοθέτησης (GPS) και συνεπώς για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές απορρήτου τυχόν τρίτων, ανατρέξτε στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Με τη συγκατάθεσή σας, δύναται να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες γεωντοπισμού στην εφαρμογή που βρίσκεται εγκατεστημένη στο smartphone, touchpad ή άλλης συμβατής συσκευής που χρησιμοποιείτε. Οι υπηρεσίες γεωεντοπισμού δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη, να ενεργοποιεί αυτόματα την εφαρμογή με κριτήριο την απόσταση του από τον χώρο που θα επιλέξει, ώστε να ενεργοποιούνται με τη σειρά τους οι προεπιλεγμένες και διασυνδεμένες με το Connexoon οικιακές συσκευές του χρήστη. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την παροχή των υπηρεσιών αυτών συνήθως συνίσταται αφενός σε μία συσκευή γεωεντοπισμού, που περιλαμβάνει κάρτα SIM για τη σύνδεση με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS)

 1. GENERAL INFORMATION

1.1 Your privacy is important to “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.”. For this reason, we have developed a Privacy Policy which governs the way in which your data are collected, used, disclosed, transferred and stored. Specifically, the Privacy Policy (hereinafter the “Policy”) describes the way in which “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” (or “we/us”) collects, uses and shares personal data, which we collect from you as the user of the websites, devices, applications and services of “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” (hereinafter collectively referred to as the “Services”). “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” shall endeavor to comply with all the laws that apply concerning the management of information that concerns you. Please read our privacy protection practices carefully and do not hesitate to contact us.

1.2 Please keep in mind that the Privacy Policy applies to your use of our Services (which are part of the Services covered by this Privacy Policy, alongside the web sites and the online applications that we make available). It also applies, regardless of use, to the PCs, mobile telephones, tablets, TVs or any other device you use to access our Services. It is important that your read the Privacy Policy carefully, as, every time you use our Services, you will be deemed to have accepted the amendments and the practices described in the Privacy Policy and the additional privacy policies. In case you disagree with the practices described in the Privacy Policy, you should not use our Services.

1.3 Any future related regulations that may take effect will form part of this announcement. In any case, “Lamda LEVENTIS A.V.E.E” shall reserve the right to change the personal data protection terms, according to the applicable legal framework.  This policy may be amended; therefore, we ask that you periodically check this page to ensure that you are updated on any changes. It is clear that the continued use of the Website means that any amendments to these terms are accepted. It is, therefore, important that you check often for any updates to the Privacy Policy. By accessing or using our Services, provided that we have posted an updated version of the Privacy Policy, you agree with the new practices that will be included in the information notice. In case your data is forwarded to third parties for marketing purposes, you will be asked to grant explicit consent anew. 

1.4 The most recent version of the Privacy Policy will always be available on the website of “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” http://lamda.com.gr/.

NOTE: The wireless network administrator, the provider of the operating system of your mobile device, tablet, PC and/or applications, toolbars, services, additions, social networking platforms and third-party websites may also collect, use and share information that concerns you, your device and the use you make thereof. The privacy policies of “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” do not cover third parties or their products, actions or services. “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” is not able to control the way in which third parties collect, use or protect your data. For more information on the privacy practices of third parties, please refer to their privacy policies. In any case, we recommend that you download applications from, connect to and contact only reliable third parties.

Contents:

 • INFORMATION YOU PROVIDE TO US
 • INFORMATION WE REQUEST OF YOU
 • USE OF YOUR PERSONAL DATA
 • RESPECT OF YOUR PREFERENCES
 • GENERAL RULES THAT GOVERN PERSONAL DATA
 • CONTACT 

ΙΙ. INFORMATION YOU PROVIDE TO US

2.1 Certain Services offer you the possibility to provide information directly to us. For example:

 • Several of our Services offer users the possibility to create accounts or profiles.  In conjunction with these Services, we may ask you to provide certain information that concerns you, so that you may manage your account or profile.  For example, when creating an account via the link http://pro.lamda.com.gr/, you may submit certain information that concerns you, such as your full name, your sex, country, language preference, your e-mail address, your full postal address, your telephone number. If you order a product or a paid service from us, we may ask for your name, contact details, delivery and billing address and credit card information so that we may process your order.
 • When you visit the website http://lamda.com.gr/ in order to access the “Lamda Pro” Account that you have already activated, you shall be requested to provide us the following information, by way of an example: the e-mail address that you use as a username for your account and your pre-selected password.
 • Some of our Services allow contact with other persons. This contact will be transmitted via our systems and will be stored therein
 • When you participate in competitions, promotional activities, prizes, future events and news regarding products and services offered by “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” through its web pages.

2.2 The Website administrator shall collect personal data of the site’s Users only when said users willingly provide them. The procedure for the registration on the Website and the use of its services requires the provision of at least certain personal data. Personal data are details or information that identify a person, such as name, e-mail address or other data that may reasonably be connected with a person’s identity. Any personal data provided by the user/member anywhere on the Website shall be used exclusively for the purpose of ensuring the functionality of the services offered and may not be used by any third parties unless in compliance with the provisions of Law 2472/97, as in force, on the protection and processing of personal data, as in force at any given time.

2.3  The users may, via the website, be provided with the capacity to navigate, via special links (links, hyperlinks, banners), to third-party websites, the content of which is formed at the exclusive responsibility of such persons. “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” shall not guarantee their availability and shall not approve or be responsible for the content, the correctness, the legality, the completeness, the timeliness and the accuracy of the information or the quality and the properties of the products and services that are provided by such persons via the aforementioned websites. “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” shall not be responsible either for errors or malfunction of the third party websites, as well as for any damage caused to the user due to access to and use of the information, services and products provided by such third-party websites.

2.4  The Internet is not a secure environment and, even though “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” uses anti-virus software, it cannot guarantee that the functions of the website will be continuous or free of any kind of errors and viruses and it shall not be responsible for any data loss or other damage caused to the user or third parties that is due either to the use/copying/download or to alteration or infection by viruses or other unauthorized third-party interventions in files and information provided via the website. The user shall be exclusively responsible for the protection of his/her system from viruses.

ΙII. INFORMATION WE REQUEST OF YOU

Procedure used and nature of the information collected and processed

3.1 We collect personal and anonymous information. Such anonymous data are processed statistically and allow us to improve our products and services.

3.2  We collect the information that you provide us with during your registration for the Services of “Lamda LEVENTIS A.V.E.E.” on the website http://lamda.com.gr/ related to the User’s name and any other identifying information that is required for the management of the User’s account. We would like to inform you that your personal data and the information collected and processed when you manage your account on the website http://pro.lamda.com.gr/ are fit for the purpose and are required for the processing of your requests. The data collected are (indicatively) the following:

 1. E-mail address
 2. Login
 3. Password
 4. IP address
 5. Network type
 6. Host name
 7. Port
 8. Device PIN
 9. Product name and version
 10. Date and time of access to the website
  General information regarding the duration and type of device use
  12. Data that are stored in the central administration apparatus, such as date and time of system start-up, date, time and duration of operation of the domestic appliances that are connected to the system, data related to taking of photographs
  13. Domestic appliance energy consumption data
  14. 15. Data and information relating to the way in which our services are used during the recording of your requests
  16. Full name
  17. Date of birth
  18. Language preference
  19. Country
  20. Address (street, postcode, city, municipality)
  21. Nationality
  22. Ethnicity
  23. Company name (for legal entities)
  24. Mobile telephone
  25. Occupation
  26. Fax number
  27. Residence details (type of property, surface area, description of property, type of address)
  28. Device installation location
  29. Confirmation of device use (number and type)
  30. Recording and notifications history

NOTE: Some of the remote domestic automation management services may use the technology of the Global Positioning System (GPS); for further information on the privacy practices of third parties, please refer to their privacy policies.

With your consent, geolocation services may be activated on the application installed on your smartphone, touchpad or other compatible device you are using. Geolocation services allow the user to automatically activate the application depending on his/her distance from the selected area; this will in turn activate the preselected domestic devices of the user that are connected to Connexoon. The necessary equipment for the provision of these services usually consists of a geolocation device, on the one hand, which includes a SIM card for connection to the mobile telephony network or the possibility of connection to the Internet via Wi-Fi, Global Positioning System (GPS).

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
APPLICATION FORM FOR PERSONAL DATA

Select your request:


 

Επικοινωνία